Velkommen til nye ryttere

Du er nu begyndt at ride hos Ann og Jens, som er dem, der ejer Katrinebjerg Ridecenter.
Måske går du til ridning hos Ann en gang om ugen. Måske har du en pony/hest opstaldet i nærheden. Måske kommer du blot en gang imellem og bruger ridehuset.

I alle tilfælde skal du være medlem af Katrinebjergs Rideklub – også kaldet KRIK.

Der er flere grunde til dette:

Prisen på en ridetime kan via komunalt tilskud holdes nede. KRIK ejer en del af materiellet, som også rideskolen anvender. Bl.a springmateriel, som jævnligt skal vedligeholdes og fornyes. Vi er også med til at vedligeholde dressurbanerne og ridehuset. Det er noget af det, som dit medlemskontingent bliver brugt til.

Alle medlemmer af KRIK har mulighed for at deltage i ridestævner.

Både stævner vi selv står for, og stævner der er arrangeret af andre rideklubber organiseret i Dansk Ride Forbund.

Ud over ridestævner står KRIK for arrangementer for børnene til fastelavn og jul.

Medlemsskab i KRIK opnås ved at betale et kontingent . Dette opkræves1 gang årligt. Beløbet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Prisen er kr. 300 for juniorer (under 18) og kr. 450 for seniorer (over 18). Du ønskes hermed velkommen i KRIK. Vi håber du får mange fornøjelige timer sammen med hestene og rytterne på Katrinebjerg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i KRIK

Læs mere om KRIK på vores facebookside!